1 - TARAFLAR

SATICI

Satıcı İsim/Unvanı: NUTTİES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
Satıcı’nın Açık Adresi: Yüzüncüyıl Mahallesi Hakan Sepetçi Caddesi No:5A

Nilüfer / Bursa / Türkiye
Satıcı’nın Telefonu: 0224 413 68 37
Satıcı Mersis No: 0632109366300001
Satıcı E-Posta Adresi: muhasebe@nutties.com.tr

ALICI

Adı – Soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :

 

2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2 İşbu Sözleşme’nin konusunu; ALICI’ nın, NUTTİES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ’ne ait https://nutties.com.tr   alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), SATICI’ ya ait hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’ de belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

2.3 İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı NUTTİES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu hizmetin satışında NUTTİES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.’in herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, adı, miktarı, marka ve/veya modeli, satış bedeli, ödeme şekli, gönderi şekli, siparişin sonlandığı andaki sistemde kayıtlı bilgilerden oluşmaktadır.

4- CAYMA HAKKI

4.1 ALICI, bir gerekçe göstermeksizin iki hafta içinde sözleşmeden sözlü veya yazılı biçimde (ör. Mektup, faks, e-posta, telefon) çekilebilir.

İptal etmek için iletişim kurun:

NUTTİES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

 

0224 413 68 37
muhasebe@nutties.com.tr
Yüzüncüyıl Mahallesi Hakan Sepetçi Caddesi No:5A Nilüfer / Bursa / Türkiye

4.2. Sözleşmenin başarılı bir şekilde geri çekilmesi durumunda, karşılıklı olarak alınan hizmetler ve bunlardan sağlanan faydalar iade edilecektir. SATICI tarafından alınan ödeme 7 gün içinde ALICI’ ya yapılacaktır. 7 günlük süre, ALICI’ lar için iptal bildirimi ve SATICI için iptal bildiriminin alınmasıyla başlar. SATICI bu süre içinde ALICI ‘dan dijital ortamda aldığı tüm verileri fotoğraf dahil imha edecektir.

5- ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI, SATICI’ ya doğru bilgileri sağlamalı ve değişiklikleri derhal SATICI ‘ya bildirmelidir. ALICI tarafından SATICI’ ya verilen verilerde içerikle ilgili gerçeklik açısından kontrol yapılmayacaktır. ALICI ‘nın yaptığı tüm beyanın doğru olduğu varsayılır.

6- SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Satıcı, ALICI’ nın verdiği veriler ve uygun özelliklerde teslim edilmiş resmi kullanarak Amerika Birleşik Devletlerinin resmi Yeşil Kart Piyangosuna ilk başvuru döneminde başvuruyu yapmakla yükümlüdür.

6.2 SATICI, ALICI’ dan doğru bilgileri istemekle sorumludur. Resmi Başvuru tarihlerini ALICI’ ya bildirmekle sorumludur. Başvuru döneminde oluşabilecek yeni bilgi talepleri konusunda ALICI’ yı bilgilendirmekle ve yeni bilgileri talep etmekle sorumludur. Resmi başvuru döneminde ALICI adına hatasız ve eksiksiz bilgiler girerek başvuruyu doğru bir şekilde yapmakla sorumludur. Başvuru çıktısını ALICI ile paylaşmakla sorumludur. Başvuru sonucunun açıklanmasını takip ederek sonucu ALICI ile paylaşmaktan sorumludur. SATICI ‘nın aldığı ücret karşılığı verdiği hizmet yükümlülüğü burada biter. Bundan sonra ALICI’ nın talep edeceği ilave yükümlülükler SATICI ‘nın rızasına göre belli bir ücret karşılığı verilebilir.

6.3 SATICI, ALICI’ dan hizmet aldığı yıllar boyunca resmi internet sitesinde başvuru ile ilgili yapılan tüm değişiklikleri ALICI’ ya bildirmek zorundadır. Herhangi bir nedenle hizmet kapsamı resmi internet sitesi kaynaklı verilemez ise SATICI hizmet veremediği yılların ücretini faizi ile beraber ALICI’ ya iade etmekle sorumludur.

6.4 SATICI, ALICI’ dan aldığı bilgileri ve resimleri kendi sisteminde güvenli bir şekilde saklamakla yükümlüdür. Bu bilgileri online sınav başvurusu hariç hiçbir yerde kullanamaz. Üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. Bu konuda oluşabilecek ihlallerden ALICI’ ya karşı sorumludur.

7- FİYATLAMA

7.1 Fiyatlar kesindir ve brüt ödemeleri temsil eder. Fiyatlara, yasal katma değer vergisi ve hizmet hükümlerimiz kapsamında tahakkuk eden tüm olası masraflar dahildir.

7.2 Her bir hizmet paketi için özel teklifler web sitesinde yayınlanmaktadır. ALICI’ nın ödemeyi yaptığı tarihteki fiyat ve aldığı hizmet paketi o süre boyunca geçerlidir. Ödemeden sonraki fiyat değişiklikleri kesinlikle ALICI’ ya yansıtılmayacaktır.

8- ÖDEME

8.1 Katılım başvurusu yapılır yapılmaz hizmet bedelinin tamamı kesinti olmadan ödenmelidir.

8.2 ALICI, sipariş sırasında sunulan ödeme yöntemleri listesinden seçim yapabilir.

8.3 Ödeme tamamen yapılana kadar hizmetleri geri tutma hakkı saklı tutulur.

8.4 ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- VERİLERİN KORUNMASI

9.1 ALICI tarafından alınan veriler, her şeyden önce online sınav başvurusunu işlemek için ele alınacak ve kullanılacaktır. Veriler kesinlikle üçüncü taraflara verilmez.

9.2 ALICI istediği zaman, saklanan kişisel verileri hakkında ücretsiz bilgi edinmenin yanı sıra bu verileri istediği zaman düzeltme, askıya alma veya silme hakkına sahiptir. Bu amaçla, kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, muhasebe@nutties.com.tr adresinden istediğiniz zaman iletişime geçebilir veya +90 224 413 68 37 servis hattından ulaşım sağlanabilir.

9.3 Kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve aktarılmasının türü, kapsamı, yeri ve amacı hakkında K.V.K.K maddelerine tamamen uyulduğuna SATICI tarafından taahhüt verilir.

10- DİĞER HÜKÜMLER

10.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

10.2. Sözleşme dili Türkçe ‘dir.

10.3 Sözleşmenin münferit şartları tamamen veya kısmen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin kalan şartları geçerliliğini korur. Sözleşme tamamen veya kısmen geçersiz hale gelirse, sözleşmedeki her iki taraf da geçersiz olan süreyi yasal olarak etkili, ekonomik ve metinsel olarak benzer olanla değiştirmeyi kabul eder. Aynı husus sözleşmede eksiklik olması durumunda da geçerlidir.